Cilësia

Avancim i vazhdueshëm

Si qëllim primarë kemi vendosur edhe ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së produkteve dhe shërbimeve, ku dëshmia më e mirë për këtë është edhe certifikimi me ISO standard. Ky ishte një standardizim që u bë i domosdoshëm si rrjedhojë e rritjes së cilësisë dhe zgjerimit të vazhdueshëm të Kompanisë brenda dhe jashtë vendit.

Cilësia dhe garancia

Si qëllim primar kemi vendosur  ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së produkteve dhe shërbimeve,  dëshmia më e mirë për këtë është edhe çertifikimi me ISO standard 9001-2000 ;9001-2008 dhe tani 9001-2015.

Më shumë

Me traditë pune rrgeth 34 vjeçare në këtë lëmi  kemi arritur të prodhojmë produkte të cilësisë së lartë sipas standardeve më të larta europiane. Vazhdimisht jemi të përkushtuar që të sjellim inovacion dhe kreativitet në lëminë e mobilerisë.

 

Fabrika e Mobileve Graniti