Klientët

Si rezultat i punës së shkëlqyeshme, kujdesit ndaj klientëve dhe angazhimit tonë kemi arritur të kemi një numër të madh të klientëve të cilët na besuan për cilësi dhe korrektësi. Në këtë listë kemi përfshirë vetëm disa prej klientëve tanë

 • Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë  ( EU-Office )
 • Bechtel Enka GP
 • UNDP
 • Zyra e Kryeministrit
 • Policia e Kosovës
 • Dogana e Kosovës
 • Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
 • Luxembourg Agency for Development Cooperation
 • OSBE
 • Deutsche Geschellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (G.I.Z.)GmbH
 • Avokati i Popullit

 

Cilësia dhe garancia

Si qëllim primar kemi vendosur  ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së produkteve dhe shërbimeve,  dëshmia më e mirë për këtë është edhe çertifikimi me ISO standard 9001-2000 ;9001-2008 dhe tani 9001-2015.

Më shumë

Me traditë pune rrgeth 34 vjeçare në këtë lëmi  kemi arritur të prodhojmë produkte të cilësisë së lartë sipas standardeve më të larta europiane. Vazhdimisht jemi të përkushtuar që të sjellim inovacion dhe kreativitet në lëminë e mobilerisë.

 

Fabrika e Mobileve Graniti