Klientët

Si rezultat i punës së shkëlqyeshme, kujdesit ndaj klientëve dhe angazhimit tone kemi arritur të kemi një numër të madh të klientëve të cilët na besuan për cilësi dhe korrektësi. Në këtë listë kemi përfshirë vetëm disa prej klientëve tanë

 • European Union Office in Kosovo  ( EU-Office )
 • Bechtel Enka GP
 • UNDP
 • Prime Minister Office
 • Kosovo Police
 • Kosovo Customs
 • Ministry for the Kosovo Security Forces
 • Luxembourg Agency for Development Cooperation
 • OSCE
 • Deutsche Geschellshaft fur Internationale Zusammenarbait (G.I.Z.)GmbH
 • Ombudsperson

 

Cilësia dhe garancia

Si qëllim primar kemi vendosur  ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së produkteve dhe shërbimeve,  dëshmia më e mirë për këtë është edhe çertifikimi me ISO standard 9001-2000 ;9001-2008 dhe tani 9001-2015.

Më shumë

 

Fabrika e Mobileve Graniti

Me traditë pune rrgeth 34 vjeçare në këtë lëmi  kemi arritur të prodhojmë produkte të cilësisë së lartë sipas standardeve më të larta europiane. Vazhdimisht jemi të përkushtuar që të sjellim inovacion dhe kreativitet në lëminë e mobilerisë.

 Nga 16 -20 Janar 2018 - SWISSBAU 2018 , Basel-Zvicër